Systemy archiwizacji
i kopie bezpieczeństwa

  • Audyt środowiska informatycznego.
  • Systemy archiwizacji typu „Active Archive”.
  • Rozwiązania dla archiwizacji wieloletniej.
  • Rozwiązania archiwizacji uwierzytelnionej.
  • Rozwiązania archiwizacji dla aplikacji np. Exchange, SharePoint.
  • Projekt systemu backupowego dostosowany do wymogów Klienta takich jak: okres przechowywania danych, okno backupowe, Recovery Time   Objective (RTO), Recovery Point Objective (RPO), składowanie danych w lokalizacji zapasowej (vaulting), szybkie odtworzenie systemów operacyjnych, szyfrowanie danych, korzystanie ze Snapshot, off-host backup, backup D2D2T itd..
  • Instalacja, konfiguracja oraz testy zaimplementowanego rozwiązania.
  • Opieka serwisowa.