Kontakt

Benefit IT Sp. z o.o.

ul. Solec 18/20
00-410 Warszawa
NIP: 521-36-38-491
REGON: 146347176
Tel.: +48 22 275 90 14
Fax: +48 22 355 30 42
E-mail: info@benefitit.pl
SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO; KRS: 0000436174, Kapitał Zakładowy: 124 950,00 PLN
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.
Proszę wypełnić wymagane pola.